Кафедра технології в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва – одна з найстаріших в Університеті випускових кафедр, що здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за бакалаврським, магістерським та освітньо-науковим рівнями.

На своєму історичному шляху кафедра багато разів змінювала свою назву. Кафедра іменувалася як кафедра технології та організації громадського харчування, технології виробництва продукції громадського харчування,  організації громадського харчування,  технології, мікробіології і хімії продуктів харчування,  технології харчування,  економіки торгівлі, економіки підприємства, товарознавства та експертизи у митній справі, технології в ресторанному господарстві та готельно-ресторанної справи, підприємництва та торгівлі та ін.

Змінивши за час свого існування декілька назв та місць розташування, кафедра залишається провідною в галузі підготовки фахівців для закладів ресторанного та готельного господарства і харчової промисловості, має високий кадровий потенціал та потужну наукову базу.

Розвиток кафедри пов’язаний із діяльністю таких видатних вчених, як д.т.н., професор Ростовський Володимир Сергійович; к.т.н., доцент Саркисова Нонна Євгеніївна; к.т.н., доцент Акулич Анатолій Адамович; к.т.н., професор Коршунова Ганна Федірівна; д.т.н., професор Гніцевич Вікторія Альбертівна; к.т.н., доцент Никифоров Радіон Петрови;, д.е.н., професор Фролова Лариса Володимирівна; д.е.н., доцент Бавико Олександр Євгенович; к.е.н., доцент Волошина Світлана Василівна, які у різні роки її очолювали.

Із березня 2020 року кафедра функціонує як кафедра технології в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва та є випусковою для трьох  спеціальностей: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 181 «Харчові технолоії», 241 «Готельно-ресторанна справа».

Наразі кафедру очолює к.е.н., доцент Ніколайчук Ольга Анатоліївна.

За період свого існування колектив кафедри підготував понад 25000 фахівців з харчових технологій, готельно-ресторанної справи, економіки підприємства, товарознавства та експертизи товарів,  підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, як для України, так і інших країн світу, а також багато переможців та призерів Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та Всеукраїнських олімпіад, у т.ч. у 2019-2020 н.р. – 2 переможці Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт.