Кафедра технології в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва бере активну участь у науково-дослідній роботі ДонНУЕТ.

На базі кафедри функціонують 3 науково-дослідні лабораторії:

1) науково-дослідна лабораторія   «Інноваційні ресторанні технології та фізико-хімічні дослідження харчових продуктів», метою діяльності якої є проведення теоретичних та прикладних досліджень в галузі харчових технологій, спрямованих на обґрунтування та розробку новітніх технологій напівфабрикатів та виробів із заданою структурою та функціональними властивостями, впровадження результатів досліджень у практику та навчальний процес;

2) науково-дослідна лабораторія  “Економічний механізм управління підприємством”. Метою діяльності лабораторії є сприяння стійкому розвитку соціально-економічної системи функціонування підприємств регіону за допомогою фундаментальних та прикладних досліджень;

3) науково-дослідна лабораторія «Управління якістю та безпекою товарів», метою діяльності якої є вдосконалення науково-методичної бази товарознавства, оцінки безпеки товарів, митної експертизи, товарного менеджменту та маркетингу, ергономіки та естетики тощо.

З 2015 року по теперішній час колектив кафедри здійснив наукові дослідження  за 7 держбюджетними та 11 госпдоговірними темами, у т. ч.:

 • «Наукове обгрунтування технологій напівфабрикатів багатофункціонального призначення з використанням рослинної сировини» (Д-2014-10, 2014-2017 р.р.)
 • «Технологія харчових продуктів на основі білково-вуглеводної молочної  та  рослинної сировини» (0116u000567, 2016-2017 р.р.)
 • «Розробка технології страв та виробів на основі білково-вуглеводної молочної та рослинної сировини» (115/216, 2016 р.)
 • «Розробка технології обробки харчової сировини ультразвуком» (116/216, 2016 р.)
 • «Розробка технології десертної продукції на основі молочної та рослинної сировини» (111/2017, 2017 р.)
 • «Застосування ультразвукових технологій у хлібопекарському виробництві» (112/2017, 2017 р.)
 • «Технологія борошняних виробів на основі сухих сумішей для приготування у польових умовах» (1-06/2018, 2018 р.)
 • «Застосування ультразвуко-вих технологій у виробництві харчових продуктів для територій з техногенним тиском» (2-06/2018, 2018 р.)
 • «Наукове обґрунтування новітніх технологій виробів із борошна функціонального призначення» (0119U101832, 2018-2020 р.р.)
 • «Удосконалення організації обслуговування споживачів у номерах готелю» (1-06/2019, 2019 р.)
 • «Розробка технології десертної продукції із функціональними властивостями» (2-06/2019, 2019 р.)
 • «Інноваційні механізми економічного управління підприємством» (0114U000559, 2014-2015 рр.)
 •  «Соціально-економічні аспекти розвитку економіки підприємства» (0115U005055, 2014-2016 рр.)
 •  «Управління людським капіталом підприємства» (0116U008476, 2017-2019 рр.)
 • «Формування системи управління витратами промисловим підприємством» (0120U101492, 2020-2022 р.р.)
 •  «Методичні рекомендації щодо забезпечення сталих обсягів продаж харчових продуктів підприємством оптово-роздрібної торгівлі» (001/2017, 2017 р.)
 •  «Тенденції розвитку ринку товарів подвійного призначення і конкурентна стратегія інжинірингово-виробничого підприємства» (002/2018, 2018 р.)
 •  «Особливості поведінки підприємства в умовах впровадження системи НАССР» (001/2018, 2018-2019 рр.)
 • «Удосконалення управління трудовими процесами на підприємстві» (14/2020, 2020 р.)
 •  «Технологічні та економічні аспекти ефективного впровадження системи НАССР у підприємстві» (15/2020, 2020 р.)
 •  «Теорія і практика впровадження й ефективного функціонування системи НАССР в закладах ресторанного господарства» (18/2020, 2020 р.)