Навчальні посібники

 

Технологія харчових продуктів із заданими властивостями на основі вторинної молочної та рослинної сировини : монографія / В. А. Гніцевич, Р. П. Никифоров, Н. А. Федотова, Н. В. Кравченко; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк : Донбас, 2014. - 336 с.

 
Гницевич В.А. Технология функциональных продуктов питания: учеб. пособие для студ. напр. подготовки ГРС / В.А, Гницевич, А.Ф. Коршунова. – Донецк: ДонНУЭТ, 2011. – 213 с.
 
Наукові аспекти використання високого тиску для виготовлення м’ясної кулінарної продукції: монографія / В.О. Сукманов, Г.Ф. Коршунова, О. В. Сабіров; - Донецьк: ТОВ «Східний видавничий дім», 2014. – 123 с. 
 
Технологія приготування їжі: Навчальний посібник для студентів вищіх навчальних закладів освіти І–ІІ рівнів акредитації / Г.Ф. Коршунова, С.Е. Стіборовський, А.О. Борисполець, Т.М. Савчукова – Донецьк:ДонДУЕТ, 2006, 377с.
 
 Коршунова Г.Ф. Супи. Технологічні аспекти виробництва і реалізації [Текст]: навч. посіб. для студентів напряму підготовки „Харчові технології та інженерія” спеціальності 6.091700 „Технологія харчування”/ Г.Ф.Коршунова, Л.Я.Семенова; Донецьк. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського; Каф. технології харчування, – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – 200 с.
 
Коршунова Г.Ф. Технологія соусів: навч. посіб. для студ. напр. підгот. 6.051701 „Харчові технології та інженерія” / Г.Ф. Коршунова, А. В. Слащева; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського; каф. технології в ресторанному господарстві. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2014. – 107 с.
 
Коршунова Г.Ф. Солодкі страви і десерти: навч. посіб. для студ. для студентів напряму підготовки 6.051701 „Харчові технології та інженерія” / Г.Ф. Коршунова, А. В. Слащева; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського; каф. технології в ресторанному господарстві– Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. – 282 с.
 
Гніцевич В.А. Технологія харчових продуктів рослинного походження. // В.А. Гніцевич, С.К. Ільдірова, С.Е. Стіборовський та ін. Навч. посіб. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – 325с
 
   
© 2018 ДонНУЕТ Україна, Кафедра ТРГ та ГРС. Всі права захищено