Сімакова Ольга Олександрівна - доцент кафедри

Сімакова Ольга Олександрівна - доцент кафедри

Номер(и) телефону:

+38 (050) 867-41-05

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID

0000-0002-4432-8337

Google Scholar

Olga Simakova – Ольга Сімакова – Ольга Симакова

Освіта

Донецький комерційний інститут, 1995 р., спеціальність «Технологія громадського харчування», кваліфікація інженер-технолог.

Науковий ступень

Кандидат технічних наук зі спеціальності 05.18.16 «Технологія продуктів харчування», тема дисертації «Розробка технології виробів із дріжджового тіста з використанням амаранту багряного»

Наукове звання

Доцент кафедри технології виробництва продукції громадського харчування, 2004 р.

Наукові інтереси

Харчові технології, біотехнології, якість води, вироби із тіста, нетрадиційна рослинна сировина

Дисципліни, що викладає

«Основи наукових досліджень та інтелектуальна власність», «Фізіологія, гігієна та санітарія», «Мікробіологія і товарознавство», «Основи кулінарної майстерності»

Науково-дослідна робота

А. Участь у виконанні держбюджетної та госпдоговірної науково-дослідної тематики:

Держбюджетна науково-дослідна тематика

Д-2006-8 Розробка технології борошняних виробів з заданими властивостями (2006-2007 р.р.).

Д-2008-17 Наукове обґрунтування новітніх технологій виробів із борошна функціонального призначення (2008-2010 р.р.).

Д-2011-7 Розробка технологій виробів із пшеничного борошна з використанням рослинної сировини (2011-2014 р.р.).

Д-2014-10 Наукове обгрунтування технологій напівфабрикатів багатофункціонального призначення з використанням рослинної сировини (2014-2017 р.р.).

Д-2016-17 Технологія харчових продуктів на основі білково-вуглеводної молочної  та  рослинної сировини (2016-2017 р.р., номер державної реєстрації 0116u000567).

Д-2018-10 Наукове обґрунтування новітніх технологій виробів із борошна функціонального призначення (2018-2020 р.р.).

Автор понад 200 публикацій в сфері харчових та ресторанних технологій.

Монографії

1. Гніцевич В.А. Амарант. Перспективи використання:монографія / В.А. Гніцевич, Г.Ф. Коршунова, О.О. Сімакова, С.К. Ільдірова. – Донецьк: ДонДУЕТ. - 156 с.

2. Сімакова О. О. Розробка новітніх технологій виробів з борошна с заданими властивостями: монографія / О. О. Сімакова, Р. П. Никифоров. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2018. – 146 с.

Навчальні посібники з грифом МОН України

1. Сімакова О.О. Основи наукових досліджень : навчальний посібник / О.О. Сімакова, Р.П. Никифоров. –Донецьк : ДонДУЕТ, 2006. – 138 с. (з грифом МОНУ, лист 14/18.2 – 940 від 17.04.06 р.,).
2. Сімакова О.О. Кулінарне мистецтво : навчальний посібник / О.О. Сімакова О.О., Н.С. Гончарова. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. – 120 с.
3. Сімакова О.О. Основи наукових досліджень : навчальний посібник / О.О. Сімакова, Р.П. Никифоров. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – 168 с. (з грифом МОНУ, лист № 14/18.2-940 від 17.04.06 р., видання друге, перероблене).
4. Сімакова О.О. Основи кулінарної майстерності : навчальний посібник / О.О. Сімакова, Н.С. Чехова. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – 122 с.
5. Сімакова О.О. Технологія продукції дієтичного, лікувально-профілактичного та дитячого харчування : навчальний посібник / О.О. Сімакова, Л.І. Макаренко, Н.В. Вольнова, Ю.В. Османова. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – 281 с.
6. Сімакова О.О. Технологія борошняних кондитерських виробів : навчальний посібник / О.О. Сімакова, О.О. Васильєва, Л.І. Макаренко, Т.П. Причина - Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – 304 с.
7. Сімакова О.О. Вступ по фаху : навчальний посібник / О.О. Сімакова, Н.С. ЧЯехова. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. – 115 с.

Статті за останні три роки
1. Сімакова О.О. Вплив якості питної води на хлібопекарні властивості пшеничного борошна // Вісник ДонНУЕТ. Технічні науки.- Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2015.- Вип. № 2 (63).- С.74-80.
2. Никифоров Р.П., Сімакова О.О. Дослідження функціонально-технологічних властивостей композицій яєчного білка з білково-вуглеводним напівфабрикатом // Вісник ДонНУЕТ. Технічні науки.- Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2015.- Вип. № 2 (63).- С.66-74.
3. Сімакова О.О., Никифоров Р.П. Роль качества питьевой воды в производстве хлеба // Вісник ДонНУЕТ. Технічні науки.- Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2015.- Вип. № 2 (63).- С.98-104.
4. Сімакова О.О., Клименко А.В. Роль качества питьевой воды в производстве хлеба // Обладнання та технології харчових виробництв.- Кривий Ріг: ДонНУЕТ, Випуск 33, 2016.- С. 95-101.
5. Сімакова О.О. Вплив якості питної води на хлібопекарні властивості пшеничного борошна // Обладнання та технології харчових виробництв.- Кривий Ріг: ДонНУЕТ, Випуск 33, 2016.- С. 72-78.
6. Simakova, O., Korenets, Yu., Glushko, V. Research and effect of drinking water on bread-making properties of wheat flour. Bulletin of NTU «KhPI». Series: New solutions in modern technologies. – Kharkiv: NTU «KhPI», 2016, 25 (1197), 158-163, doi:10.209998/2413-4295.2016.25.23.
7. Yu. Korenets. Тhe study of influence of aronia additives on functional-technological properties of wheat flour / Yu. Korenets, Iu. Goriainova, R. Nykyforov, I. Nazarenko, O. Simakovа // EUREKA: Life Sciences’’. – 2017. – Number 1.– Р. 27-34.
8. Сімакова О.О., Глушко В.О., Крикливець Д.О. Вплив якості питної води на виробництво хлібобулочних виробів / О.О. Сімакова, В.О. Глушко, Д.О. Крикливець // Обладнання та технології харчових виробництв : зб. наук. пр. Вип. 34. - Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2017.- С. 64-70.
9. Simakova, O., Nazarenko, I. Investigation of the impact of the qualitu of drinking water on the process of bread production. Bulletin of NTU «KhPI». Series: New solutions in modern technologies. – Kharkiv: NTU «KhPI», 2017, 32 (1254), 112-116, doi: 10.20998/2413-4295.2017.32.18.
10. Сімакова O.О. Сучасні проблеми управління готельним господарством / О.О. Сімакова, Д.В. Коломієць, Ю.В. Зайченко, І.В. Іващук // Сучасні проблеми та перспективи туристичної галузі : збірник наукових праць (SWorld). – Одеса : Купрієнко С.В., 2017, С. 97-99, ЦИТ: v117-002.
11. Yu. Korenets. Substantiation of feasibility of using black chokeberry in the technology of products from shortcake dough / Yu. Korenets, Iu. Goriainova, R. Nykyforov, I. Nazarenko, O. Simakovа // Eastern Eurоpean Jornal of Enterprise technologies: Technology and equipment of food production. – 2017. – Vol. 2, №10 (86). – Р. 25-31, DOI: 10.15587/1729-4061.2017.98409.
12. Simakova O. Research of influence of potassium-rich diets on the physical performance of students / O. Simakova, Y. Korenets, T. Yudina, I. Nazarenko, Iu. Goriainova // “EUREKA: Life Sciences’’. – 2018. – Number 2.– P. 54-61.
13. Сімакова О.О. Вплив якості питної води на хлібопекарні властивості пшеничного борошна / О.О. Сімакова, І.А. Назаренко, В.О. Омельницька // Обладнання та технології харчових виробництв [Текст] : темат. зб. наук. пр. Вип. 35 / Гол. ред. Чернега О. Б. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2017. – С. 25-31.
14. O. Simakovа. Examining a possibility of using purple amaranth in the technology for products made of yeast dough / O. Simakova, Yu. Korenets, T. Yudina, I. Nazarenko, Iu. Goriainova // Eastern Eurоpean Jornal of Enterprise technologies: Technology and equipment of food production. – 2018. – Vol. 2, №11 (92). – Р. 57-64, DOI: 10.15587/1729-4061.2018.127173.

Конференції за останні три роки
1. Коренець Ю.М., Никифоров Р.П., Сімакова О.О. Систематизація показників якості процесу теплової обробки харчової сировини з використанням ІЧ-випромінювання // Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності».- м. Мелітополь-Кирилівка: ХДУХТ, 8-11 вересня 2015.- С.163-164.
2. Никифоров Р.П., Сімакова О.О., Коваленко Д.С. Інноваційні шляхи розвитку ресторанного бізнесу в сучасних економічних умовах // Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності».- м. Мелітополь-Кирилівка: ХДУХТ, 8-11 вересня 2015.- С.179-180.
3. Сімакова О.О., Крикливець Д.О. Использование добавок при производстве пряничных изделий // VIII Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів з міжнародною участю “Проблеми формування здорового способу життя у молоді”.- Одеса: ОНАХТ, 2015.- С.119.
4. Сімакова О.О., Парфінович К.В. Пути оптимизации питания // VIII Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів з міжнародною участю “Проблеми формування здорового способу життя у молоді”.- Одеса: ОНАХТ, 2015.- С.95.
5. Никифоров Р.П., Сімакова О.О., Подзігун С.М. Перспективи збагачення хлібобулочних виробів // Міжнародна науково-практична конференція “Турістичний, готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди”.- Київ: КНТЕУ, 7 квітня 2016.- С.270-274.
6. Крикливець Д.А., Симакова О.А. Низкобелковый шоколад // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів “Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді”.- Харків: ХДУХТ, 7 квітня 2016.- С.125.
7.Парфинович К.В., Симакова О.А. Перспективы в развитии геродиетических продуктов питания // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів “Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді”.- Харків: ХДУХТ, 7 квітня 2016.- С.132.
8. Филатова Е.С., Симакова О.А. Органические продукты на украинском рынке // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів “Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді”.- Харків: ХДУХТ, 7 квітня 2016.- С.138.
9. Філатова К.С., Сімакова О.О. Засоби підвищення харчової цінності борошняних виробів // Збірник наукових праць молодих вчених, аспірантів та студентів.- Одеса: ОНАХТ, 2015.- С.48-50.
10. Парфинович К.В., Сімакова О.О. Повышение биологическо ценности кисломолочних продуктов // Збірник наукових праць молодих вчених, аспірантів та студентів.- Одеса: ОНАХТ, 2015.- С.240.
11. Крикливець Д.А., Сімакова О.О. Автоматизация предприятий ресторанного хозяйства // Збірник наукових праць молодих вчених, аспірантів та студентів.- Одеса: ОНАХТ, 2015.- С.310-312.
12. Сімакова О.О., Никифоров Р.П., Боднарук О.А. Фізико-хімічне обґрунтування антиоксидантних властивостей рослин // Міжнародна науково-практична конференція “Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність”.- Харків: ХДУХТ, 19 травня 2016.- С.379-380.
13. Kryklyvets D.A., Simakova O.A. Quality research of bottled water // VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Вода в харчовій промисловості».- Одеса: ОНАХТ, 27-28 квітня 2016.- С.310-312.
14. Olga Simakova, Alina Pogorila, William O`haver. Enrichment through wheat bread millet bran fiber // VІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини”.- Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 30-31 травня 2016.- С.39.
15. Сімакова О.О., Гребенюк Д.Л., Жеребченко Д.А. Перспективи використання толокна в технологіях червоних соусів // VІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини”.- Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 30-31 травня 2016.- С.108.
16. Симакова О.А., Крикливец Д.А. Актуальность использования низкобелкового шоколада с плодами кизила // VІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини”.- Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 30-31 травня 2016.- С.109.
17. Коренець Ю.М. Визначення та класифікація м’ясних делікатесних виробів / Ю.М. Коренець, О.О. Сімакова, К.О. Алєєва // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики : І міжнар. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р. : матеріали конф. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2016. – С. 501-504.
18. Сімакова О.О. Геродієтичні продукті харчування / О.О. Сімакова, К.В. Парфінович // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики : І міжнар. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р. : матеріали конф. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2016. – С. 540-542.
19. Сімакова О.О. Наукове обґрунтування антиоксидантних властивостей рослин / О.О. Сімакова, Ю.М. Коренець, О.А. Боднарук // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики : І міжнар. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р. : матеріали конф. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2016. – С. 552-554.
20. Simakova O.A. Quality indicators of bottled water / O.A. Simakova, Daria Kryklyvets, Eva Mucha-Shajek // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики : І міжнар. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р. : матеріали конф. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2016. – C. 550-552.
21. Сімакова О.О., Назаренко І.А., Кондратенко О.В. Напрями використання безглютенових видів борошна у виробництві хлібобулочних виробів / О.О. Сімакова, І.А. Назаренко, О.В. Кондратенко // Іноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : Всеукр. наук.-практ. конф., 22-23 березня 2017 р. : матеріали конф. – К. : НУХТ, 2017. – С. 61-62.
22. Погоріла А.В., Сімакова О.О. Інноваційна технологія «фудпейринг» у закладах ресторанного господарства / А.В. Погоріла, О.О. Сімакова // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : Всеукр. наук.-практ. конф. молод. вч. і студ., присвячена 50-річчю заснування ХДУХТ, 6 квітня 2017 р. : матеріали конф. – Х. : ХДУХТ, 2017. – С. 42-43.
23. Алєєва К.О., Сімакова О.О. Використання рослинних добавок у гєродієтичному харчуванні / К.О. Алєєва, О.О. Сімакова // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : Всеукр. наук.-практ. конф. молод. вч. і студ., присвячена 50-річчю заснування ХДУХТ, 6 квітня 2017 р. : матеріали конф. – Х. : ХДУХТ, 2017. – С. 126.
24. Погоріла А.В., Сімакова О.О. Перспективи використання перги у хлібопекарському виробництві / А.В. Погоріла, О.О. Сімакова // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : Всеукр. наук.-практ. конф. молод. вч. і студ., присвячена 50-річчю заснування ХДУХТ, 6 квітня 2017 р. : матеріали конф. – Х. : ХДУХТ, 2017. – С. 76.
25. Симакова О.А. Использование нетрадиционного растительного сырья в технологии бисквитных полуфабрикатов / О.А. Симакова, Кристина Каннифф // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VIІI Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2018. – С. 57.
26. Симакова О.А. Использование пищевых добавок при производстве пряничных изделий / О.А. Симакова, В.А. Омельницкая // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VIІI Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2018. – С. 58.
27. Симакова О.А. Разработка изделий из слоеного теста функционального назначения / О.А. Симакова, В.А. Омельницкая, А.А. Трикуль, О.А. Светличная // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VIІI Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2018. – С. 59.
28. Симакова О.А. Инновации в повышении качества изделий из пшеничной муки / О.А. Симакова, В Вильям Охавер // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VIІI Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2018. – С. 60-61.
29. Симакова О.А. Пути оптимизации питания / О.А. Симакова // Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні», 27 квітня 2018 р., м. Кривий Ріг. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2018. –С. 210-211.

© 2018 ДонНУЕТ Україна, Кафедра ТРГ та ГРС. Всі права захищено