Омельницька Вікторія Олексіївна – асистент кафедри

Омельницька Вікторія Олексіївна – асистент кафедри

Номер(и) телефону:

+38 (95) 541-28-41

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID

0000-0002-4116-1420

Google Scholar

Viktoriia Omelnytska– Вікторія Омельницька – Виктория Омельницкая

Освіта

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2015 р., спеціальність «Технології в ресторанному господарстві», кваліфікація спеціаліст з технологій в ресторанному господарстві, інженер-технолог;

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2017 р., спеціальність «Менеджмент», кваліфікація спеціаліст з менеджменту організацій і адміністрування.

Наукові інтереси

Гастрономічний туризм, ринок послуг туризму, інфраструктура гастрономічного туризму, гастрономічні інновації ресторанного господарства.

Дисципліни, що викладає

«Технологія продукції ресторанного господарства», «Мікробіологія і товарознавство», «Фізіологія, гігієна та санітарія», «Основи наукових досліджень та інтелектуальна власність».

Статті за останні три роки

1.Никифоров Р.П. Дослідження функціонально-технологічних властивостей композицій яєчного білка з білково-вуглеводним напівфабрикатом / Никифоров Р.П., Горяйнова Ю.А., Глушко В.О. // Обладнання та технології харчових виробництв. – 2016. - №33. – С. 53-50.
2.Сімакова О.О.Дослідження та вплив якості питної води на хлібопекарні властивості пшеничного борошна / Сімакова О.О., Коренець Ю.М., Глушко В.О. // Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – 2016. - №25 (1197). – с. 158-163
3.Глушко В.О. Гастрономічний туризм, як окремий вид у туризмі:поняття, сутність, класифікація / Глушко В.О. // Торгівля і ринок України. - 2016- № 40.– С. 166-175
4.Глушко В.О. Вдосконалення системи інформаційного забезпечення розвитку туристичної галузі України / В.О. Глушко // Вісник ДонНУЕТ. – 2016. - № 64.– С. 97-103
5. Сімакова О.О.Вплив якості води на виробництво хлібобулочних виробів / Сімакова О.О., Глушко В.О., Крикливець Д.О. // Обладнання та технології харчових виробництв. – 2016. - №34. – С. 64-70.
6.Сімакова О.О.Вплив якості питної води на хлібопекарні властивості пшеничного борошна / Сімакова О.О., Назаренко І.А., Омельницька В.О. // Обладнання та технології харчових виробництв. – 2017. - №35. – С. 25-31.
7.Омельницька В.О. Сутність та класифікація видів гастрономічного туризму / В.О. Омельницька // Приазовський економічний вісник. – 2018. - № 1 (06). – С. 15-20
8.Омельницька В.О. Сучасний стан ринку послуг гастрономічного туризму України / В.О. Омельницька // Економічні студії. - 2018 - № 2 (20). – С. 121-126
9.Омельницька В. О. Аналіз світового ринку послуг гастрономічного туризму / В. О. Омельницька // Молодий вчений. — 2018. — №9. – С. 506-511

Конференції за останні три роки

1.Никифоров Р.П.Удосконалення технології страв з кисломолочного сиру для раціонального харчування школярів / Р.П. Никифоров, В.О. Глушко // Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасност», 8–11 вересня.– Харків : ХДУХТ, 2015. – С. 283-284
2. Глушко В.О. Перспективи використання шроту із плодів розторопші у технології дріжджового тіста в ресторанному господарстві / В.О. Глушко, Р.П. Никифоров // 82 міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XII столітті», 13-14 квітня. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 363
3. Глушко В.О. Використання сухої суміші для виробництва напівфабрикату з картоплі / Р.П. Никифоров, В.О.Глушко // I міжнародна науково – практична конференція «Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики», 21 квітня. - Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. – С. 515-517
4. Глушко В.О. Технологія новітніх молочних виробів для сучасних видів харчування / В.О. Глушко, А.Ю. Дзюнич // I міжнародна науково – практична конференція «Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики», 21 квітня. - Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. – С. 517-519
5. Глушко В.О. Ефективність роботи менеджерів в готельно-ресторанному господарстві / В.О. Глушко // VII міжнародна науково – практична інтернет конференція «Харчові добавки . Харчування здорової та хворої людини», 30-31 травня. - Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. – С. 141
6. Глушко В.О. Значення харчових добавок в харчуванні людини / В.О. Глушко, Д. Цейтлен // VII міжнародна науково – практична інтернет конференція «Харчові добавки . Харчування здорової та хворої людини», 30-31 травня. - Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. – С. 127
7. Глушко В.О. Особливості розвитку готельного та ресторанного господарства в Україні / В.О. Глушко // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва», 20-21 жовтня. – Тернопіль: ДСГДС ІКСГП НААН, 2016. – С. 51-52
8. Глушко В.О. Аналіз використання функціональних молочних продуктів в харчуванні дітей / В.О. Глушко, Ю.В. Зайченко // 5 міжнародна науково-технічна конференція «Перспективи розвитку м'ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції», 7-8 листопада – Київ : НУХТ, 2016. – С. 107-108
9. Глушко В.О. Використання насіння льону в технології продуктів лікувально-профілактичного призначення / В.О. Глушко, І.В. Іващук // 5 міжнародна науково-технічна конференція «Перспективи розвитку м'ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції», 7-8 листопада – Київ : НУХТ, 2016. – С. 182-183
10. Глушко В.О. Перспективи розвитку гастрономічного туризму в Україні / В.О. Глушко В.О // VIII міжнародна науково – практична конференція «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: Проблеми розвитку та регулювання» , 23-24 березня. - Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2017. – Т.1. – С. 127-130
11. Глушко В.О. Інтернет- сучасний інструмент розвитку індустрії гостинності / В.О. Глушко // 83 міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті», 5-6 квітня. - Київ: НУХТ, 2017. – Ч. 3. – С. 322
12. Зайченко Ю.В. Використання стефан-грилю в закладах ресторанного господарства/ Ю.В. Зайченко, В.О. Глушко // Х Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді», 6 квітня. - Харків:ХДУХТ, 2017. – Ч 1.– С. 19
13. Глушко В.О. Перспективи розвитку системи забезпечення туристичної галузі в Україні / В.О. Глушко // II міжнародна науково – практична конференція «Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики», 13 квітня. - Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. – С. 194-196
14. Глушко В.О. Ритуальна трапеза в українському фольклорі / В.О. Глушко // І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні», 28 квітня. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. – С. 76-77
15. Глушко В.О. Подієвий туризм, як фактор розвитку гастрономічного туризму в Україні / В.О. Глушко // IV Міжнародна науково-практична конференція «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації», 27-28 квітня. – Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2017. – Ч 1.– С. 295-299
16. Глушко В.О. Перспективи використання кондитерських виробів діабетичного призначення / В.О. Глушко, Д.В. Коломієць // IV Міжнародна спеціалізована науково-практична конференція «Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі», 13 вересня. - Київ:НУХТ, 2017.– С. 177-178
17. Глушко В.О. Використання шроту із плодів розторопші у технології приготування тіста / В.О. Глушко, Д.В. Коломієць // IV Міжнародна спеціалізована науково-практична конференція «Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі», 13 вересня. - Київ:НУХТ, 2017.– С. 77-78.
18. Глушко В.О. Сутність поняття «Гастрономічний туризм» / В.О. Глушко // Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю заснування ХДУХТ й 10-річчю запровадження в Україні спеціальності «Готельно-ресторанна справа» «Актуальні проблеми розвитку ресторанного, готельного та туристичного бізнесу в умовах світової інтеграції: досягнення та перспективи», 21 вересня.– Харків : ХДУХТ, 2017. –С. 13-15
19. Глушко В.О. Ефективність менеджменту на підприємствах готельного господарства/ В.О. Глушко // Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю заснування ХДУХТ й 10-річчю запровадження в Україні спеціальності «Готельно-ресторанна справа» «Актуальні проблеми розвитку ресторанного, готельного та туристичного бізнесу в умовах світової інтеграції: досягнення та перспективи», 21 вересня.– Харків : ХДУХТ, 2017. –С. 15-17
20. Зайченко Ю.В. Проблеми харчування сучасної молоді в Україні / Ю.В. Зайченко, В.О. Глушко // Х Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів «Проблеми формування здорового способу життя у молоді», 29 вересня-1 жовтня. - Одеса:ОНАХТ, 2017.– С. 105-106
21. Светличная О.О. Роль вина в религиозных верованиях / О.А. Светличная, В.А. Глушко // Х Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів «Проблеми формування здорового способу життя у молоді», 29 вересня-1 жовтня. - Одеса:ОНАХТ, 2017.– С. 43-44
22. Самойлова Ю.П. Роль вина в медицине / Ю.П. Самойлова, В.А. Глушко // Х Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів «Проблеми формування здорового способу життя у молоді», 29 вересня-1 жовтня. - Одеса:ОНАХТ, 2017.– С. 236-237
23. Світлична О.О. Вплив шроту із плодів розторопші на показники якості виробів з тіста / О.О. Світлична, В.О. Омельницька // Обласна студентська конференція « Тенденції розвитку інноваційних технологій в індустрії харчування», 25 жовтня. – Кривий Ріг:КДКЕТ, 2017.– С. ..
24. Омельницька В.О. Шляхи реалізації туристичного продукту гастрономічного туризму в Україні / В.О. Омельницька // Міжнародна науково-практична конференція «Сервісна економіка в умовах глобальної конкуренції:правовий та інституційний виміри», 15-16 листопада. - Київ:КНТЕУ, 2017.– С. 249-250
25. Омельницька В.О. Класифікація видів гастрономічного туризму / В.О. Омельницька // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Туристичний бізнес: сучасні тренди та стратегії розвитку», 16 березня. – Київ:КНЕУ, 2018.– С. 137-142
26. Омельницька В.О. Світовий ринок ресторанних послуг / В.О. Омельницька, Ю.В. Зайченко, Д.В. Коломієць // IХ Міжнародна науково-практична конференція «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання», 22-23 березня. - Черкаси:ЧДТУ, 2018.– С. 100-102
27. Омельницька В.О. Роль ресторанного господарства у розвитку гастрономічного туризму / В.О. Омельницька // VIII Міжнародна науково-практична інтернет - конференція «Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини», 19-20 квітня. – Кривий Ріг:ДонНУЕТ, 2018.– С. 76
28. Омельницька В.О. Брендінг української кухні в закладах ресторанного господарства / В.О. Омельницька // VIII Міжнародна науково-практична інтернет - конференція «Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини», 19-20 квітня. – Кривий Ріг:ДонНУЕТ, 2018.– С. 75
29. Симакова О.А. Использование пищевых добавок при производстве пряничных изделий / О.А. Симакова, В.А. Омельницкая // VIII Міжнародна науково-практична інтернет - конференція «Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини», 19-20 квітня. – Кривий Ріг:ДонНУЕТ, 2018.– С. 58
30. Симакова О.А. Разработка изделий из слоеного теста функционального назначения / О.А. Симакова, В.А. Омельницкая, А.А. Трикуль, О.А. Светличная // VIII Міжнародна науково-практична інтернет - конференція «Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини», 19-20 квітня. – Кривий Ріг:ДонНУЕТ, 2018.– С. 59
31. Омельницька В.О. Система інформаційного забезпечення туристичної галузі України / В.О. Омельницька // II Міжнародна науково-практична інтернет - конференція «Стійкий розвиток національної економіки: актуальні проблеми та механізми забезпечення», 27 квітня. – Кривий Ріг:ДонНУЕТ, 2018.– С. 380-384
32. Омельницька В.О. Сучасний стан гастрономічного туризму України / В.О. Омельницька // Всеукраїнська науково-практична конференція «Забезпечення сталого економічного розвитку країни: проблеми, можливості та перспективи», 2 червня. – Київ:КЕНЦ, 2018.– С. 44-50.

© 2018 ДонНУЕТ Україна, Кафедра ТРГ та ГРС. Всі права захищено