Никифоров Радіон Петрович – завідувач кафедри

Никифоров Радіон Петрович – завідувач кафедри

Номер телефону:

+38 (067) 934-95-40

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID

0000-0001-9823-9551

Google Scholar

Никифоров Радіон Петрович - Nykyforov Radion

ResercherID

ResearcherID: E-5405-2016

Scopus

Scopus Author ID: 57189385738

Освіта

Донецький державний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Донецьк, Україна, Спеціальність “Технологія харчування”, 2003.
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа", 2017.

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук зі спеціальності 05.18.16 – Технологія харчової продукції, 2010 р., тема дисертації «Технологія напівфабрикатів для збитої десертної продукції на основі нежирної молочної сировини»

Вчене звання

Доцент кафедри технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи, 2015 р.

Наукові інтереси

Розробка харчової продукції дисперсної структури на основі молочної та рослинної сировини, технології функціональних харчових продуктів, напівфабрикатів багатофункціонального призначення з використанням рослинної сировини, молекулярні технології. Управління персоналом готельно-ресторанного господарства

Дисципліни, що викладає

Технологія продукції ресторанного господарства, Інноваційні ресторанні технології, Поглиблене вивчення технології продукції ресторанного господарства

Науково-дослідна робота

А. Участь у виконанні держбюджетної та госпдоговірної науково-дослідної тематики:

Держбюджетна науково-дослідна тематика

Д-2014-10 Наукове обгрунтування технологій напівфабрикатів багатофункціонального призначення з використанням рослинної сировини (2014-2017 р.р.).

Д-2016-17 Технологія харчових продуктів на основі білково-вуглеводної молочної  та  рослинної сировини (2016-2017 р.р., номер державної реєстрації 0116u000567).

Д-2018-10 Наукове обґрунтування новітніх технологій виробів із борошна функціонального призначення (2018-2020 р.р.).

Автор понад 140 публікацій в сфері харчових технологій та готельно-ресторанного бізнесу.

Монографії

1. Гніцевич В.А. Технологія харчових продуктів із заданими властивостями на основі вторинної молочної та рослинної сировини : монографія / Гніцевич В.А., Никифоров Р.П. Федотова Н.В., Кравченко Н.В. - Донецьк : Донбас, 2014. – 337 с.
2. Слащева А.В. Технології продукції з посіченої маси з використанням рослинних наповнювачів: [монографія] / А.В. Слащева. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. – 142 с.

Навчальні посібники

1.Коршунова А.Ф. Технология продукции ресторанного хозяйства. «Мучные блюда и гарниры». Навчальний посібник / Коршунова А.Ф., Ильдирова С.К., Никифоров Р.П. – Донецк: ДонГУЭТ, 2005. –164 с.
2.Коршунова А.Ф. Технология продукции ресторанного хозяйства. «Современные направления оформления кулинарной продукции». Навчальний посібник / Макаренко Л.И., Ильдирова С.К., Никифоров Р.П. –Донецк: ДонГУЭТ, 2005. –176 с.
3.Коршунова А.Ф. Технология производства продукции ресторанного хозяйства. Часть 1. Електронний посібник / Коршунова А.Ф., Ильдирова С.К., Никифоров Р.П. – Донецк: ДонГУЭТ, 2007. - 176 с.
4.Сімакова О.О. Основи наукових досліджень : навчальний посібник з грифом МОНМС України / О.О. Сімакова, Р.П. Никифоров. – 2-е вид., перероб. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2011. – 169 с.
5.Коршунова А.Ф. Пищевые технологии. «Технология растительных масел и продукции на их основе» : навчальний посібник / А.Ф. Коршунова, С.К. Ильдирова, Р.П. Никифоров. –Донецк: ДонГУЭТ, 2013. – 107 с.
6.Коршунова А.Ф. Дичина. Технологічні аспекти переробки та використання : навчальний посібник для студ. спец. 7.05170113 «Технології в ресторанному господарстві» та напрямку підготов. 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» ден. та заоч. форм навчання / Г. Ф. Коршунова, Л. Я. Семенова, Р. П. Никифоров. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – 142 с.

Статті за останні три роки

1.Никифоров Р.П. Обоснование способа получения полуфабриката на основе белков обезжиренного молока с повышенными поверхностно-активными свойствами / Р.П.Никифоров, А.Ф. Коршунова // Сборник научных трудов Sworld «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2012». – Одесса, 2012. – Том 10, – С. 65-72. (Index Copernicus, Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)).
2.Никифоров Р.П. Інноваційний підхід до технології емульсійних соусів із застосуванням білково-вуглеводного напівфабрикату / Никифоров Р.П., Нефедов Ю.О. // Обладнання та технології харчових виробництв: Темат. зб. наук. праць / Гол. ред. О.О. Шубін. –Д.: ДонНУЕТ, 2014. Випуск 33. – С. 90-97.
3.Никифоров Р.П. Обґрунтування технології емульсійних соусів із застосуванням білково-вуглеводного напівфабрикату / Р.П. Никифоров, В.А. Гніцевич // Східно-Європейський журнал передових технологій : науковий журнал. – Харків, 2015. – № 3/10 (75) 2015. – С. 15-19. (Index Copernicus, Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), Ulrich’s Periodicals Directori, DRIVER, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), WorldCat, Electronic Journals Library, DOAJ, EBSCO, ResearcliBib, American Chemical Society).
4.Никифоров Р.П. Обґрунтування технології емульсійних соусів із застосуванням білково-вуглеводного напівфабрикату // Східно-Європейський журнал передових технологій, 2015. - № 3/10 (75) 2015. – С. 15-19.
5.Юдіна Т.І. Дослідження якості молочно-рослинних фаршів на основі концентрату зі сколотин / Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко, Р.П. Никифоров // Східно-Європейський журнал передових технологій : науковий журнал. – Харків, 2015. – № 3/10 (75) 2015. – С. 10-14. (Index Copernicus, Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), Ulrich’s Periodicals Directori, DRIVER, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), WorldCat, Electronic Journals Library, DOAJ, EBSCO, ResearcliBib, American Chemical Society.)
6.Коренець Ю.М. Визначення параметрів процесу ІЧ-смаження харчової сировини тваринного походження в умовах відкритого робочого простору / Коренець Ю.М., Никифоров Р.П. // Науковий журнал «Вісник НТУ "ХПІ". – Х.: ХПІ, 2015р. - Випуск 28, том 1. – С.116-123.
7.Никифоров Р.П. Розробка технології прісного листкового напівфабрикату на основі молочної сироватки / Никифоров Р.П., Сабіров О.В. // Науковий журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва». - Х.: Полтавська державна аграрна академія, 2015р. Том 3, № 3(23). – С. 37-41.
8.Попова С.Ю. Удосконалення технологічного процесу одержання виробів із дріжджового тіста прискореним способом / Попова С.Ю., Никифоров Р.П., Слащева А.В. // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2015. – №49(1158). – С. 130-134.
9.Никифоров Р.П.. Оптимізація процесу попередньої активації дріжджів / Никифоров Р.П., Попова С.Ю., Слащева А.В. // Технологічний аудит та резерви виробництва: міжнар. наук. журнал. – Харків. – 2015. – № 5/4 (25). – С. 29-35. (Index Copernicus, Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), Ulrich’s Periodicals Directori, DRIVER, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), WorldCat, Electronic Journals Library, DOAJ, EBSCO, ResearcliBib, American Chemical Society, CrossRef Directory of Research Joiunals Indexing (DRJI), Directory Indexing of International Research Journals, Directory of Research Joiunals Indexing (DRJI), Open Academic Journals Index (OAJI), Sherpa/Romeo, Open Access Articles, WorldWideScience, JURN).
10.Юдіна Т.І. Дослідження якості молочно-рослинних фаршів на основі концентрату зі сколотин / Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко, Р.П. Никифоров // Східно-Європейський журнал передових технологій – Х.: «Технологічний центр» – 2015. – № 3/10 (75) – с. 10-15.
11.R. Nykyforov, S. Popova, A. Slashcheva, Yu. Korenets Rationale for the use of protein-carbohydrate mix in the technology of disperse products // Technology and equipment of food production. – Vol. 2, № 11(80). – 2016. – Р. 64-71. (Scopus)
12.Никифоров Р.П. Дослідження впливу білково-вуглеводного напівфабрикату на технологічні властивості дріжджового тіста, отриманого прискореним способом / Р.П. Никифоров, С.Ю. Попова, А.В. Слащева, Ю.М. Коренець // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. –№ 2/11 (80), 2016. – С. 24-32. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/64294/62529
13.Nykyforov R. Study of herbal supplements effect on amylolitic ferments’ strength of yeast- leavened dough / R. Nykyforov, S. Popova, A. Slashcheva, Yu. Korenets. – The Advanced Science Journal. – Vol. 3. – 2016. – Р. 97-100. doi: 10.15550/ASJ.2016.03.097
14.Nykyforov R. Study of the protein-carbohydrate mix effect on the technological properties of short yeast-leavened dough / R. Nykyforov, S. Popova, A. Slashcheva, Yu. Korenets. – Technology and equipment of food production. – Vol. 2, № 11(80). – 2016. – Р. 24-32. doi: 10.15587/1729-4061.2016.64294
15.Popova S. Exploring the effect of dry protein-carbohydrate semi-finished product on the structural-mechanical properties of yeast dough obtained by the accelerated technique / S. Popova, A. Slashcheva, R. Nykyforov, Yu. Korenets. – Technology and equipment of food production. – Vol. 5. – № 11(83). – 2016. – Р. 39-45. doi: 10.15587/1729-4061.2016.81212
16.Слащева А. В. Використання вторинних продуктів переробки кукурудзи в процесі активації дріжджів / А. В. Слащева, С. Ю. Попова, Р. П. Никифоров. – The Top Actual Researches in Modern Science. – Vol. 7. – 2017. – Р. 55-58.

Патенти
1.Пат. 19418 МПК 2006 А23J 1/00. Спосіб виробництва самбуку з використанням білково-рослинної основи / Никифоров Р.П., Коршунова А.Ф., Гницевич В.А. –№ u2006 06835; Заявл. 19.06.2006; Опубл. 15.12.2006, Бюл. № 12. –4 с.
2.Пат. 20065 МПК 2006 А23J 1/00. Спосіб виробництва мусу на основі білково-рослинної основи / Никифоров Р.П., Коршунова А.Ф., Гницевич В.А. –№ u2006 06834; Заявл. 19.06.2006; Опубл. 15.01.2007, Бюл. № 1. –4 с.
3.Пат. 20069 МПК 2006 А23С 23/00, А23С 9/152 Спосіб одержання білково-рослинної основи для збитих солодких страв / Никифоров Р.П., Коршунова А.Ф., Гницевич В.А. –№ u2006 06861; Заявл. 19.06.2006; Опубл. 15.01.2007, Бюл. № 1. –8 с.
4.Пат. 27201 МПК 2006 А23С 9/152, А23 23/00. Спосіб отримання сухої суміші для збитих солодких страв та виробів / Никифоров Р.П., Коршунова А.Ф., Гницевич В.А.–№ u2007 05242; Заявл. 14.05.2007; Опубл. 25.10.2007, Бюл. № 17. –3 с.
5.Пат. 24986 МПК 2006 А23J 1/08. Спосіб отримання багатофункціональної сухої суміші для виробництва страв пребіотичної дії з яєць / Шубін О.О., Стіборовський С.Е., Левицький А.П., Коршунова А.Ф., Никифоров Р.П. –№ u2007 01565; Заявл. 14.02.2007; Опубл. 25.07.2007, Бюл. № 11. –4 с.
6.Пат. МПК 20 А23J 1/08. Спосіб виробництва продукту з сиру кисломолочного пребіотичної дії з начинкою / Шубін О.О., Стіборовський С.Е., Левицький А.П., Ільдірова С.К., Никифоров Р.П., Полякова М.В. –№ u2007 01565; Заявл. 14.02.2007; Опубл. 25.07.2007, Бюл. № 11. –4 с.

© 2018 ДонНУЕТ Україна, Кафедра ТРГ та ГРС. Всі права захищено