Назаренко Ірина Анатоліївна – доцент кафедри

Назаренко Ірина Анатоліївна – доцент кафедри

Номер телефону:
+38 (095) 128-20-36

E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID
0000-0002-8602-549X

Google Scholar
Iryna Nazarenko – Ірина Назаренко – Ирина Назаренко

Освіта
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2010 р., спеціальність «Технологія харчування», кваліфікація професіонал у сфері технології харчування

Науковий ступінь
кандидат технічних наук зі спеціальності 05.18.16 «Технологія продуктів харчування»

Наукове звання
-

Наукові інтереси

технологія напівфабрикатів багатофункціонального призначення на основі концентрату зі сколотин

Дисципліни, що викладає

«Організація ресторанного господарства», «Інфраструктура готельного та ресторанного господарства», «Поглиблене вивчення організації ресторанної справи»

Науково-дослідна робота

А. Участь у виконанні держбюджетної та госпдоговірної науково-дослідної тематики:

Держбюджетна науково-дослідна тематика

Д-2014-10 «Наукове обгрунтування технологій напівфабрикатів багатофункціонального призначення з використанням рослинної сировини» (2014-2017 рр.) Д-2016-17 «Технологія харчових продуктів на основі білково-вуглеводної молочної  та  рослинної сировини» (2016-2017 рр. номер державної реєстрації 0116u000567)

Автор понад 70 наукових публікацій в сфері технології продуктів харчування та готельно-ресторанної справи

Статті за останні три роки

1. Dejnychenko G. Determination of process raw processing options in technology pektynovmisnoyi milk-vegetable stuffing / G. Dejnychenko, V. Gnitsevych, T. Yudina, I. Nazarenko, O. Vasylieva // Eastern Eurppean Jornal of Enterprise technologies. Technology and equipment of food production. – 2016.– Vol. 5, №11 (83). – Р. 25-31.
2. G. Deynychenko. Тhe study of technological parameters of pectin containing raw material processing in the vegetable-milk forcemeats technology / G. Deynychenko, V. Gnitsevych, T. Yudina, I. Nazarenko, O. Vasylieva // “EUREKA: Life Sciences’’. – 2016. – Number 5.– р. 29-36.
3. Юдіна Т.І. Технологічні параметри і режими одержання пюре з кабачків із заданими функціонально-технологічними властивостями / Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко // Праці. Таврійський державний агротехнологічний університет. – Вип. 16., Т 1. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – С. 142-150.
4. Юдіна Т.І. Дослідження структурно-механічних властивостей комбінованих фаршів на основі концентрату зі сколотин / Т.І. Юдіна, І.А.Назаренко, А.В. Клименко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Технічні науки». –2016. – № 1(78). – С. 15-21.
5. Юдіна Т.І. Динаміка змін структурно-механічних властивостей комбінованих фаршів на основі концентрату зі сколотин при зберіганні / Т.І. Юдіна, І.А.Назаренко, Д.А. Жеребченко // Обладнання та технології харчових виробництв [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 34 / Гол. ред. Чернега О. Б. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2016. – С. 47-54.
6. Yu. Korenets. Substantiation of feasibility of using black chokeberry in the technology of products from shortcake dough / Yu. Korenets, Iu. Goriainova, R. Nykyforov, I. Nazarenko, O. Simakovа // Eastern Eurppean Jornal of Enterprise technologies. Technology and equipment of food production. – 2017. – Vol. 2, №10 (86). – Р. 25-31.
7. Yu. Korenets. Тhe study of influence of aronia additives on functional-technological properties of wheat flour / Yu. Korenets, Iu. Goriainova, R. Nykyforov, I. Nazarenko, O. Simakovа // EUREKA: Life Sciences’’. – 2017. – Number 1.– р. 27-34.
8. Сімакова О.О. Дослідження якості питної води у виробництві хліба / О.О. Сімакова, І.А. Назаренко // Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2017. – №32 (1254). – С. 112-116.
9. Сімакова О.О. Вплив якості питної води на хлібопекарні властивості пшеничного борошна / О.О. Сімакова, І.А. Назаренко, В.О. Омельницька // Обладнання та технології харчових виробництв [Текст] : темат. зб. наук. пр. Вип. 35 / Гол. ред. Чернега О. Б. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2017. – С. 25-31.
10. Юдіна Т.І. Обґрунтування раціональних параметрів зберігання молочно-рослинних фаршів на основі концентрату зі сколотин / Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко, А.В. Клименко // Обладнання та технології харчових виробництв [Текст] : темат. зб. наук. пр. Вип. 35 / Гол. ред. Чернега О. Б. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2017. – С. 12-17.
11. Gnitsevych V. Survey of characteristics of dairy-protein concentrates in the low-temperature storage process / V. Gnitsevych, T. Yudina, L. Deinychenko, R. Nykyforov, I. Nazarenko // Eastern Eurоpean Jornal of Enterprise technologies. Technology and equipment of food production. – 2018. – Vol. 1, №11 (91). – Р. 16-21.
12. Gnitsevych V. Definition of quality indicators of dairy-protein concentrates in the storage process / V. Gnitsevych, T. Yudina, L. Deynychenko, R. Nykyforov, I. Nazarenko // “EUREKA: Life Sciences’’. – 2018. – Number 1.– P. 11-18.
Simakova O. Research of influence of potassium-rich diets on the physical performance of students / O. Simakova, Y. Korenets, T. Yudina, I. Nazarenko, Iu. Goriainova // “EUREKA: Life Sciences’’. – 2018. – Number 2.– P. 54-61.
13. Юдіна Т.І. Технологія борошняних кондитерських виробів з використанням вторинної молочної сировини / Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко // Праці / Таврійський державний агротехнологічний університет – Вип. 18. Т 1 – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С. 196-203.

Конференції за останні три роки
1. Назаренко І.А. Особенности применения термостабильных фруктовых начинок в хлебопекарной и кондитерской промышленности / К.В. Парфінович, І.А. Назаренко // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді: всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, 7 квітня 2016р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О.І. Черевко [та ін.]. –Харків : ХДУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 69.
2. Назаренко І.А. Перспективи використання ламінарії у технології м'ясних січених виробів / І.А. Назаренко, Д.Л. Гребенюк Д.Л. // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді: всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, 7 квітня 2016р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О.І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Ч. 1. – С.114.
3. Назаренко І.А. Обоснование возможности использования изомальта в технологии шоколада / І.А. Назаренко, Д.О. Крикливець // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді: всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, 7 квітня 2016р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О.І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 124.
4. Назаренко І.А. Технологія нового виду зефіру з використанням журавлиного пюре / І.А. Назаренко, Д.С. Харчевникова // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 21 квітня 2016 р. – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2016. – С. 510-512.
5. Назаренко І.А. Розроблення новітньої технології молочно-кабачкового фаршу на основі концентрату зі сколотин / І.А. Назаренко, К.П. Близнюк // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 21 квітня 2016 р. – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2016. – С. 513-515.
6. Назаренко І.А. Обґрунтування параметрів зберігання молочно-морквяного фаршу / І.А. Назаренко // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : Міжнародна науково-практична конференція, 19 травня 2016 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 61-63.
7. Назаренко І.А. Дослідження впливу теплової обробки на вміст β-каротину та вітаміну а в молочно-морквяному фарші / І.А. Назаренко, Т.І. Юдіна, Барбара Цзернієвська-Сурма // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VII Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – Кривий Ріг: Видавець ФОП Чернявський Д.О., 2016 – С. 87-88.
8. Назаренко І.А. Перспективи використання комбінованого фаршу у технології кулінарної продукції / І.А. Назаренко // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VII Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – Кривий Ріг: Видавець ФОП Чернявський Д.О., 2016 – С. 89.
9. Юдіна Т.І. Розроблення інноваційної технології молочно-гарбузового фаршу на основі концентрату зі сколотин / Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко // Матеріали п'ятої міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи розвитку м'ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції», 7-8 листопада 2016 р. – К.: НУХТ, 2016 р. – С. 109-110.
10.Назаренко І.А. Конфлікти в колективах закладів ресторанного господарства та роль керівника у їх вирішенні / І.А. Назаренко, А.Ю. Дзюнич // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність: Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю заснування Харківського державного університету харчування та торгівлі,18 травня 2017р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О.І.Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2017. – Ч. 2. – С. 223-224.
11.Назаренко І.А. Проблематика spa-готелів в Україні / І.А. Назаренко, М.Р. Заріцька // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, присвячена 50-річчю заснування ХДУХТ, 6 квітня 2017 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О.І.Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2017. – Ч. 2. – С. 300.
12.Назаренко І.А. Переваги та недоліки хостелів як закладів тимчасового проживання туристів / І.А. Назаренко, Ю.В. Зайченко // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, присвячена 50-річчю заснування ХДУХТ, 6 квітня 2017 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О.І.Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2017. – Ч. 2. – С. 299.
13.Назаренко І.А. Проблеми та перспективи розвитку бізнес-туризму в м. Кривий Ріг / І.А. Назаренко, К.А. Заболотня // Модернізація національної системи управління державним розвитком: виклики і перспективи : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. 8–9 грудн. 2016 р. Ч. 2. – Тернопіль : Крок, 2016. – С. 163-164.
14.Назаренко І.А. Регіональні проблеми розвитку туристичного та готельного бізнесу в м. КривийРіг / І.А. Назаренко, К.А. Заболотня // Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні:проблеми розвитку та регулювання: матеріали VIIi міжнародної наук.-практ. конф. 23-24 березня 2017 р. – Черкаси, 2017. – с. 75.
15.Назаренко І.А. Заклади ресторанного господарства з нагородою зірка «Мішлена» / І.А. Назаренко, І.В. Іващук // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, присвячена 50-річчю заснування ХДУХТ, 6 квітня 2017 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О.І.Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2017. – Ч. 2. – С. 303.
16.Назаренко І.А. Сучасні тенденції розвитку SPA-готелів України та визначення їх ролі у структурі SPA-індустрії / І.А. Назаренко, О.О. Сімакова, В.М. Журба // Матеріали 83 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті”, 5–6 квітня 2017р. – К.: НУХТ, 2017р. – Ч. 3. –– С. 329.
17.Назаренко І.А. Особливості обслуговування весільних банкетів у закладах ресторанного господарства / І.А. Назаренко, К.А. Заболотня, Ю.В. Зайченко // Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні:проблеми розвитку та регулювання: матеріали VIIi міжнародної наук.-практ. конф. 23-24 березня 2017 р. – Черкаси, 2017. – с. 71.
18.Назаренко І.А. Кодекс поведінки обслуговуючого персоналу підприємств готельного господарства / І.А. Назаренко, К.А.Заболотня, Д.В. Коломієць // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, присвячена 50-річчю заснування ХДУХТ, 6 квітня 2017 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О.І.Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2017. – Ч. 2. – С. 309.
19.Сімакова О.О. Напрями використання безглютенових видів борошна у виробництві хлібобулочних виробів / О.О. Сімакова, І.А. Назаренко, О.В. Кондратенко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі”, 22-23 березня 2017 р. – К.: НУХТ, 2017 р. – С. 61-62.
20.Назаренко І.А. Хостел як один із найбільш затребуваних засобів тимчасового розміщення / І.А. Назаренко, Ю.В. Зайченко // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган- Барановського, 2017. – С. 455-457.
21.T. Yudina. Тechnological parameters of preparation for raw materials pectin containing for manufacture of the combined forcemeats / T. Yudina, I. Nazarenko // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність: Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю заснування Харківського державного університету харчування та торгівлі,18 травня 2017р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О.І.Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 5-6.
22.Назаренко І.А. Cучасний стан ресторанного господарства міста Кривий Ріг / І.А. Назаренко, А.В. Клименко // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність: Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю заснування Харківського державного університету харчування та торгівлі,18 травня 2017р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О.І.Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2017. – Ч. 2. – С. 225-226.
23.Khodos L. The study of technological parameters for treating pectin-containing raw materials in the technology of milk-vegetable minces / L. Khodos, T. Yudina, I. Nazarenko // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності : друга міжнародна науково-практична конференція, 5–7 вересня 2017 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. Г. В. Дейниченка. – Харків : ХДУХТ, 2017. – C.253-254.
24.Назаренко І.А. Визначення технологічних режимів виробництва молочно-рослинних фаршів на основі концентрату зі сколотин / І.А. Назаренко // Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю «Проблеми формування здорового способу життя у молоді», 29 вересня – 1 жовтня 2017 р. – Одеса: ОНАХТ, 2017. – С. 163.
25.Юдина Т.И. Технология молочно-морковного фарша на основе концентрата из пахти / Т.И. Юдина, И.А. Назаренко // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VIІI Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2018. – С. 66-67.
26.Юдіна Т.І. Обґрунтування раціональних параметрів зберігання молочно-морквяного фаршу // Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VIІI Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2018. – С. 99-100.
27.Назаренко І.А. Морозиво підвищеної харчової цінності // І.А. Назаренко, Ю.В. Самойлова // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VIІI Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2018. – С. 51.
28.Назаренко І.А. Перспективи використання насіння чіа у технології продукції закладів ресторанного господарства // І.А. Назаренко, Ю.В. Зайченко, І.В. Іващук // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VIІI Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2018. – С. 49-50.

© 2018 ДонНУЕТ Україна, Кафедра ТРГ та ГРС. Всі права захищено