Курсове проектування

 

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ / НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ


181 "Харчові технології" / 6.051701 "Харчові технології та інженерія"

Денна  форма  навчання

Заочна форма навчання


241 "Готельно-ресторанна справа" / 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»

Денна  форма  навчання

Заочна форма навчання


 

© 2018 ДонНУЕТ Україна, Кафедра ТРГ та ГРС. Всі права захищено