Дипломування

 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  181 "Харчові технології"


 Тематика дипломних робіт (проектів) за ступенем магістра

Методична база до виконання кваліфікаційної роботи
(Пароль до архиву: номер аудиторії кафедри без букви)

Списки керівників, консультантів кваліфікаційних робіт
та закріплених за ними здобувачів вищої освіти

Денна форма навчання  Заочна форма навчання

Накази про закріплення тем дипломних проектів

Розклад захисту дипломних проектів


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  241 "Готельно-ресторанна справа" 

 Тематика дипломних робіт (проектів) за ступенем магістра

Методична база до виконання кваліфікаційної роботи
(Пароль до архиву: номер аудиторії кафедри без букви)

Списки керівників, консультантів кваліфікаційних робіт
та закріплених за ними здобувачів вищої освіти

Денна форма навчання  Заочна форма навчання

Накази про закріплення тем дипломних проектів

Розклад захисту дипломних проектів


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 

Тематика дипломних робіт (проектів) за ступенем магістра

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи

Списки керівників, консультантів кваліфікаційних робіт
та закріплених за ними здобувачів вищої освіти

Накази про закріплення тем дипломних проектів

Розклад захисту дипломних проектів


© 2018 ДонНУЕТ Україна, Кафедра ТРГ та ГРС. Всі права захищено